Hasičská pouť na sv. Hostýně je ZRUŠENA bez náhrady!  

 

 • Narrow screen resolution
 • Wide screen resolution
 • Wide screen resolution
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Sobota 15 Čer 2024
Home OSH Zlín Akce pro mladé hasiče - schůzky, tréninky a další akce - opatření od 11. 5.
Akce pro mladé hasiče - schůzky, tréninky a další akce - opatření od 11. 5. Tisk Email
Napsal uživatel Vlastimil Nevařil   
Pondělí, 18 Květen 2020 00:00

Od 11. května přistupuje Vláda ČR k dalšímu rozvolnění opatření vydaných v souvislosti pandemií koronaviru. V návaznosti na to od 12.května vydalo Vedení SH ČMS Rozvolnění opatření vydaného dne 29.března 2020. 14. května proběhlo videojednání ÚORM, kde jedním z bodů bylo zpracování upřesňujícího výkladu ke konání akcí pro děti a mládež SH ČMS. Výkladové stanovisko, je tvořeno výhradně východisky z dostupných zdrojů.

 

Tato pravidla jsou doporučujícího charakteru a je nutné vždy vycházet z daných okolností a možností jednotlivého pobočného spolku.

Pravidla se týkají výhradně venkovních akcí.

 1. V areálu, kde akce probíhá (trénink, soutěž, schůzka) se musí nacházet ve stejném čase nejvýše 100 osob (včetně případných diváků).
 2. Provádět spolkovou činnost, trénovat a soutěžit ve skupině 100 osob lze bez distanční vzdálenosti = bez udržování vzdálenosti 2 metrů.
 3. Mezi skupinou mladých hasičů nebo sportovců a ostatními (trenéry, rozhodčími, diváky…) zachovávat vzdálenost nejméně 2 metry.
 4. Skupina mladých hasičů v době schůzky, podobně i skupina společně sportujících osob v době tréninku nebo soutěže není povinna nosit ochranný prostředek dýchacích cest, pokud je oddělena od jiných osob fyzickou překážkou (např. stěna nebo plot).
 5. Rozhodčí při soutěži nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest, musejí ovšem dbát zvýšené opatrnosti při používání veškerých pomůcek spojených s výkonem jejich profese.
 6. V areálu (na cvičišti, venkovní klubovně, na sportovišti) musí být k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou. 
 7. Nevyužívat související vnitřní prostory sportoviště, tj. zejména společné šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení, a to ani rozhodčími a jiným personálem.
 8. Při používání toalet je nutné zabezpečit režim tak, aby se ve vnitřních prostorech nepotkávalo vícero osob; kromě možnosti dezinfekce rukou je nutné zabezpečit dezinfekci míst, kterých se běžně dotýkají ruce. 
 9. Dezinfekci společného nářadí a náčiní je nutné provádět vždy před a po skončení tréninku nebo soutěže.
 10. Při soutěžích neposkytovat veřejné občerstvení.
 11. Je vhodné zajistit zvýšenou hygienu míst k sezení a stolů, pomůcek, nástrojů a materiálů včetně jejich dezinfekce a používat osobní ochranné pomůcky, pokud to stav epidemiologické situace vyžaduje.

Další úprava dokumentu bude provedena dle aktuálních nařízení Vlády ČR, ministerstev nebo krizových štábů tj. k 25.5.2020.

14.května 2020, ÚORM SH ČMS

Zdroje: MŠMT, NSA, SSS, FAČR, ČRDM

 

AKCE PRO MLADÉ HASIČE S PLATNOSTÍ OD 11. 5. - KE STAŽENÍ